WT5500-Alexor

WT5500-Alexor

Alexor 2-way безжична тастатура со:
– двонасочна комуникација и LCD екран за испис на пораки и приказ на надворешната температура
– 34 зони
– 5 програмабилни функциски копчиња
– 3 копчиња за итни случаи