Паркинг Системи BFT

ESPAS10

TICKETLESS PARKING

Терминал за влез/излез на колективни паркинзи со можност за работа во самостоен режим. Теминалот обезбедува контрола на влез и излез на возила и може да се поврзе со електромеханички бариери.

ESPAS30

ESPAS30

Паркинг решение за употреба кај комерцијални и професионални апликации со можност за каблирање преку RS485 или TCP/IP. Екстремната модуларност овозможува овој систем да може да се применува како решение во апликации со најразлични побарувања, како што се препознавање на регистраски таблички, функција за резервација на паркинг место, менување на интерфејсот на терминалите и сл. Сите тековни операции на терминалите за влез и излез и на машините за автоматска наплата се прикажани и на дисплеиите и се пропратени со соодветни гласовни пораки, а со цел што подобро паркинг искуство на самиот клиент. Совтверот за манаџирање на целиот паркинг систем овозможува оддалечено надгледување на сите уреди од системот и лесен пристап до сите податоци за користење на системот.

ESPAS20

ESPAS20

Паркинг решение за работа во самостоен режим без потреба од каблирање, со што се овозможува полесно и поекономично инсталирање без да има потреба од скапи градезни зафати за ископи на канали и фундаменти. Овој модуларен систем работи врз основа на фактот дека сите информации се носат со помош на 2Д-баркод во билетот. Терминалите се лесни за инсталирање и одржува благодарение на пристапот до електрониката поставен на предната страна.

ESPAS30 ULTRA

ESPAS30 ULTRA

Најново понапредно паркинг решение од ESPAS30 серијата за употреба кај комерцијални и професионални апликации со можност за каблирање преку RS485 или TCP/IP. Екстремната модуларност овозможува овој систем да може да се применува како решение во апликации со најразлични побарувања, како што се препознавање на регистраски таблички, функција за резервација на паркинг место, менување на интерфејсот на терминалите и сл. Сите тековни операции на терминалите за влез и излез и на машините за автоматска наплата се прикажани и на дисплеиите и се пропратени со соодветни гласовни пораки, а со цел што подобро паркинг искуство на самиот клиент. Совтверот за манаџирање на целиот паркинг систем овозможува оддалечено надгледување на сите уреди од системот и лесен пристап до сите податоци за користење на системот.