WS4945W

WS4945

Безжичен магнетен reed контакт за врата, прозор и сл. со:
– вградена литиумска батерија
– димензии 75x31x22мм