WS4939EU

WS4939EU

Безжичен командер со 4 програмабилни функциски тастери