WS4916EU

WS4916EU

Безжичен комбиниран – димно-оптички со термички детектор за пожар со:
– вградена 85dB сирена
– тест копче
– вградени литиумски батерии