WS-4904W/PW

WS-4904W/PW

Безжичен PIR детектор на движење со:
– вградена литиумска батерија
– имун на домашни животни до 27кг