VISTA TL

VISTA TL

Серија на Автоматски Системи за Телескопски Сензорски врати за контрола на влез/излез на луѓе во објекти.
За врати до 2×120кг. или 4×80кг.
Идеална за добивање максимален корисен премин во ограничен простор, контролната единица со програмски дисплеј овозможува локално автоматско прилагодување на сите главни функции.
Со вгардена U-Link порта.