VISTA SW 350

VISTA SW 350

Серија на Автоматски Системи за Крилни Сензорски врати за контрола на влез/излез на луѓе во објекти.
Идеални за интензивна употреба кај тешки и големи врати со тежина до 350кг.