TP-6AN

TP-6AN

Жичан интерфон за 6 корисници:
– комуникација секој со секого
– конференциски повик
– отварање врата