Боларди

STOPPY MBB

Комплетенa серија на автоматски електромеханички Боларди наменети  за заштита и безбедност на различни простори и области каде има потреба од контролиран пристап. 
Избор на столбови со висина од 500 и 700мм.
Дијаметар од 219мм.