SPC3

SPC3

Надворешен панел со три тастера – open/stop/close.