SKB-106

SK-106

Кутија за клуч со стакло за кршење.