SIR10S

SIR10S/SA

TriWatcher интелигентен надворешен PIR детектор со:
– избор помеѓу широкоаголен мод и “pet alley” мод кој не детектира движење на помала висина од висината на која што е инсталиран детекторот
– агол на покриеност 90° со опсег до 15м
– имун на домашни животни
– со anti-masking функција кај SIR10SA