SIR05A/05RA

SynyuWatcher интелигентен надворешен PIR детектор:
– идеален ако сакате во полето на детекција да имате и домашни миленичиња
– агол на покриеност 88° со опсег до 15м
– избор на 6 позиции во опсед од 2,5 до 12м
– SCAA(Super Compound Analysis Algorithm) и Anti-Masking фуникција
– SIR05RA безжичан модел