SIM IP/APP-S

SIM IP/APP-S

IP модул за поврзување на алармни централи од тип SIM 4/8 и SIM 8/16 преку интернет.
Овозможува конвертирање на сите Contact-ID сигнали од аналоген (PSTN) дајлер во интернет протокол (LAN).
Работи со IAP софтвер и IP модул софтвер со кои се овозможува оддалечена контрола и мониторинг на алармниот систем преку интернет на било кој PC или паметен уред со Android
или IOS OS.
Преку инсталираната Мобилна Апликација има можност за:
– добивање на нотификации за активирање на аларм
– празни батерии
– паник аларми и грешки во системот
– оддалечено активирање и деактивирање на системот со притискање на едно копче
– Home Automation до 8 уреди (вклучи/исклучи светло, отвори/затвори ролетни, отвори/затвори гаражна врата и сл.)
– преглед на меморија за 16 последни настани (активирање/деактивирање на аларм и од кој корисник/шифра)
– компатибилен со SIM 4/8 и SIM 8/16 алармни централи