SIM 4-8

SIM 4/8 (CROW)

Хибридна алармна централа комплет со кабинет, со следните карактеристики:
– поддршка на максимум 8 зони (жичани или безжичани)
– деллива со 2 независни партиции
– максимум 8 жичани тастатури и 1 безжична тастатура
– 100 кориснички шифри
– една инсталатерска шифра и една шифра за “супер” корисник
– меморија од последните 256 настани
– можност за поврзување со PC преку D-Link USB
– вграден дигитален комуникатор за поврзување на 24HMC, а опциски може да се поврзе TCP/IP модул и GSM/GPRS back-up модул
– 2 жичани излези