SIM 2W-MAG-S

SIM 2W-MAG-S

Безжичен магнетен reed контакт за врата, прозор и сл. со:
– вградена литиумска батерија
– димензии 97x22x21мм