SHY-S208

SHY-S208

Независен (со вграден контролер) читач на безконтактни картички во метално куќиште со:
– светлечка тастатура за контрола на пристап со PIN, картичка и PIN+картичка
– надворешна или внатрешна употреба
– 1000 корисници
– 1 влез
– 2 релејни излези
– порта за поврзување на slave читач