SHY-S201MF

SHY-S201MF

Независен (со вграден контролер) MIFARE читач на безконтактни картички со:
– тастатура за контрола на пристап со PIN, картичка и PIN+картичка
– надворешна или внатрешна употреба
– 1000 корисници
– 1 влез
– 2 релејни излези
– порта за поврзување на slave читач