SHY-S188

SHY-S188

Независен (со вграден контролер) читач на безконтактни картички со:
– тастатура за контрола на пристап со PIN, картичка и PIN+картичка
– надворешна или внатрешна употреба
– 1000 корисници
– 1 влез
– 2 напонски излези 12VDC
– порта за поврзување на slave читач