SHY-E214

SHY-E214

Надградена електрична брава со:
– буренце
– електронско и мануелно отварање
– напојување 6-15VDC/1,5A