SHY-E20BT

SHY-E20BT

Електромагнетна BOLT брава со:
– сензор за затвореност на врата и подесливо време на затварање
– “fail safe” функција
– напојување 12VDC/150mA