SHY-280 w.LED

SHY-280 w.LED

Електромагнетен ЛЕПАК брава со:
– сила на затварање до 280кг
– сензор за затвореност
– LED сигнализација за статус на врата
– напојување 12VDC/500mA