SHY-180T

SHY-180T

Вградлив електромагнете ЛЕПАК брава со:
– сила на затварање до 180кг.
– напојување 12VDC/300mA