SHY-02

SHY-04

Независен и/или мрежен контролер за поврзување на 4 читачи за еднострана контрола на 4 врати или двострана контрола на 2 врати со:
– 10000 корисници
– 30000 настани
– 3 влеза за сензори
– 7 релејни излези за 4 електрични брави и аларми
– RJ45 порта за поврзување во LAN мрежа и на PC до 255 контролери