SHY-02

SHY-02

Независен и/или мрежен контролер за поврзување на 4 читачи за еднострана или двострана контрола на 2 врати со:
– 10000 корисници
– 30000 настани
– 2 влеза за сензори
– 4 релејни излези за 2 електрични брави и аларми
– RJ45 порта за поврзување во LAN мрежа и на PC до 255 контролери