SHY-01B

SHY-01B

Независен и/или мрежен контролер за поврзување на 2 читачи за еднострана или двострана контрола на една врата со:
– 20000 корисници
– 100000 настани
– 2 влеза
– 2 релејни излези
– RJ45 порта за поврзување во LAN мрежа и на PC до 255 контролери