SHK4

SHK4

Тастер за излез за вградување во дозна во ѕид, шток од врата и сл. со:
– маска од нерѓосувачки челик
– димензии 86x86x20мм (LxWxH)