SHK4-B

SHK4-B

Тастер за излез за вградување во дозна во ѕид, шток од врата и сл. со:
– маска од нерѓосувачки челик
– димензии 86x28x20мм (LxWxH)