SHK1

SHK1

Тастер за излез за во дозна со димензии 86x86x29мм. (LxWxH)