SET/S

SET/S

KIT за отварање на секционални или превисоки врати, со максимална дебелина од 50мм