RTA-600(PE)

RTA-600(PE)

Терминал за евиденција на работно време и контрола на пристап со:
– вграден читач на 125kHz безконтактни картички
– LCD екран за приказ на време, дата и корисник
– тастатура со 21 функциски тастери
– RS232 и RS485 порти за поврзување во мрежа и на PC до 255 терминали
– меморија за 2000 корисници/5000 настани
– релеен излез
– порта за поврзување на slave читач