RS2 LED Red/Green

RS2 LED Red/Green

Семафор за регулација на сообраќај од La Semaforica со:
– димензии 150x330x170мм
– ϕ100мм
– LED црвена и зелена сигнализација
– 24VDC