RF5132-433W

RF5132-433W

RF приемник за:
– 32 безжични детектори
– 16 безжични тастери
– за проширување на PC585H, PC1616EH,
PC1832NK, PC1864NK централи.