RANCH R

RANCH R

Фиксен Боларид за чување на паркинг место.
Мануелно спуштање и кревање.
Дијаметар 114мм и висина од 625мм.