RANCH B

RANCH B

Комплетна серија на фиксни Боларди наменети за контрола/спречување на пристап до одредена површина/област на подолг период или за блокирање на пристапна точка или пат. Можат да се користат во комбинација со автоматски или полуавтоматски Боларди.
Висина на столб од 500мм или 700мм.
Дијаметар од 219мм.