RAC-940PE

RAC-940PE

Независен и/или мрежен читач-терминал со двојна функција контрола на пристап и евиденција на работно време со:
– 4 функциски тастери
– читач на 125kHz безконтактни картички
– touch тастатура и LCD дисплеј со RTC
– 10000 картички/настани
– отчитување до 10cm
– RS232/RS485 порти за поврзување во мрежа и PC до 255 терминали
– 3 влеза
– 2 излези