RAC-520PEA

RAC-520PEA

Независен и/или мрежен (со вграден контролер) читач на безконтактни картички со:
– тастатура за контрола на пристап со PIN, картичка и PIN+картичка
– надворешна или внатрешна употреба
– 1024 корисници
– отчитување до 15cm
– RS485 порта за поврзување во мрежа и на PC до 64 читачи
– 3 влеза
– 2 релејни излези