RAC-340PEA

RAC-340PEA

Независен и/или мрежен (со вграден контролер) читач на безконтактни картички со:
– тастатура за контрола на пристап со PIN, картичка и PIN+картичка
– 2 функциски тастери за евиденција на работно време
– надворешна или внатрешна употреба
– Watch Dog
– 1024 корисници
– RS485 порта за поврзување во мрежа и на PC до 64 читачи
– 3 влеза
– 2 релејни излези