RAC-2000WS

RAC-2000WS

Независен и/или мрежен контролер за поврзување на 4 читачи за двострана контрола на 2 врати или 2 читачи за еднострана контрола на 2 врати со:
– RTC
– Watch Dog
– 15000 корисници
– 15000 настани
– 8 влеза за сензори
– 4 релејни излези
– RS232 и RS485 порти за поврзување во мрежа и на PC до 255 контролери