PXR-62ET

PXR-62ET

Slave читач на безконтактни картички, тагови и привезоци:
– EM формат 125kHz
– за надворешна или внатрешна употреба/монтажа
– растојание на отчитување до 12cm
– LED и звучна сигнализација