PXR-52ET

PXR-52MT

Slave читач на безконтактни картички, тагови и привезоци:
– MIFARE формат 13.56mHz
– за надворешна или внатрешна употреба/монтажа
– растојание на отчитување до 5cm
– LED и звучна сигнализација