KIT PowerMax Express

PowerMax Express

PowerMax Express 2-way безжична централа со:
– LCD екран и тастатура
– 28 безжични зони
– максимум 8 далечински
– максимум 2 безжични сирени
– 1 жичана зона
– 8 кориснички шифри
– 1 PGM
– меморија за 250 настани
– телефонски дојавувач на максимум 4 телефонски броеви со звучен сигнал
– батерија 4,8V/1300mAh за 24h независна работа
– адаптер за напојување