PowerMax Complete

PowerMax Complete

PowerMax Complete 2-way безжична централа со:
– LCD екран и тастатура
– 28 безжични зони
– 3 партиции
– максимум 8 далечински
– максимум 2 безжични сирени
– 1 жичана зона
– 8 шифри
– PGM излез
– меморија за 250 настани
– телефонски дојавувач на максимум 4 телефонски броеви со говорна порака
– батерија 7.2V/1300mAh
– проширување со PGM излез
– 2 жичани зони
– 1 излез за жичана сирена