PILLAR B 275/600

PILLAR B 275/800

Антитерористички хидраулични боларди со вградена контролна единица. Наменет за заштита на чусвителни простори.
Специјална „SD“ верзија со можност да го држи столбот подигнат, а во стандардната верзија столбот автоматски се спушта при прекин на напојување.
Висина на столб 800мм, дијаметар 273мм.