PHP2

PHP2

Пар алуминиумски столбови со висина од 1 метар за поставување на 2 пара фотоќелии DESME на две различни висини.