PHOBOS BT A25 24V KIT FRA

PHOBOS BT A40 24V KIT FRA

KIT за крилни врати со должина на крило до 4м и тежина до 500кг:
– два PHOBOS BT A40 мотори на 24VDC
– контролна единица ZARA BT L2 со вграден приемник за далечинско командување
– два далечински командери MITTO 4
– пар сигурносни фотоќелии COMPACTA
– трепкачко светло со антена Radius B LTA 24