PHOBOS BT A25 24V KIT FRA

PHOBOS BT A25 24V KIT FRA

KIT за ктилни врати со должина на крило до 2,5м и тежина до 400кг:
– два PHOBOS BT A25 мотори на 24VDC
– контролна единица ZARA BT L2 со вграден приемник за далечинско командување
– два далечински командери MITTO 4
– пар сигурносни фотоќелии COMPACTA
– трепкачко светло со антена Radius B LTA 24