PCA N3/6

PCA N6

Гумена заштита за долен и горен дел од алуминиумски крак со должина 6 метри (MOOVI и MICHELANGELO).