PCA N3/6

PCA N5

Гумена заштита за долен и горен дел од алуминиумски крак со должина 5 метри (MOOVI и MICHELANGELO).