PCA N3/6

PCA N3

Гумена заштита за долен и горен дел од алуминиумски крак со должина 3 метри (MOOVI и MICHELANGELO).